Glaoigh orainn

Labhair le Riarachán

Suíomh

Tír An Chóir
Vicarschoral
Tuam, Co. Galway
H54 CC80

Uaireanta Scoile

Dé Luain go hAoine:
Naíonáin: 9am – 1:40pm
R 1-6: 9am – 2:40pm

Ríomhphost

Seol Teachtaireacht

Teagmháil le Múinteoirí

Is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann na scoile ar na r-phoist thíos.

Naíonáin Bheaga Múinteoir Ciaran.bheaga@gaelscoiliarfhlatha.com
Naíonáin Mhóra Múinteoir Aislingn.mhóra@gaelscoiliarfhlatha.com
Rang a 1 Múinteoir Eleanorranga1@gaelscoiliarfhlatha.com
Rang a 2 Múinteoir Sinéad/Annaranga2@gaelscoiliarfhlatha.com
Rang a 3 Múinteoir Áineranga3@gaelscoiliarfhlatha.com
Rang a 4 Múinteoir Caoimhínranga4@gaelscoiliarfhlatha.com
Rang a 5 Múinteoir Michelleranga5@gaelscoiliarfhlatha.com
Rang a 6 Múinteoir Cathalranga6@gaelscoiliarfhlatha.com
Oideachas Speisialta 1 Múinteoir Ann/Itaors@gaelscoiliarfhlatha.com
Oideachas Speisialta 2 Múinteoir Aoifeors2@gaelscoiliarfhlatha.com
Oideachas Speisialta 3 Múinteoir Brídors3@gaelscoiliarfhlatha.com