Active School Flag at Gaelscoil Iarfhlatha

Is tionscnamh scoile uile é an Brat Ghníomhach a bhfuil sé mar aidhm aige go mbeidh Níos Mó Scoileanna Níos Gníomhaí, Níos Minice. Tá na himeachtaí roghnaithe chun rannpháirtíocht, cuimsiú agus spraoi a chur chun cinn.

An Brat Gniomhach - Gaelscoil Iarfhlatha Tuam
An Brat Gniomhach - Gaelscoil Iarfhlatha Tuam
An Brat Gniomhach - Gaelscoil Iarfhlatha Tuam
Corpoideachas

Physical Education

Learn More

Gniomhaiocht Coirp

Physical Activity

Learn More

Comhphairtiocht

Partnership

Learn More

Seachtain Scoile Gniomhai

Active School Week

Learn More