Fáilte

Gaelscoil Iarfhlatha

TUAIM, CO. NA GAILLIMHE

Glaoigh orainn

Ár scoil

Gaelscoil Iarfhlatha is an Immersion Education School

Céard is tumoideachas ann?

Is é an tumoideachas an córas sealbhú teanga sa Ghaelscoil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an dalta tumtha agus báite sa Ghaeilge ón gcéad lá sa scoil. Tá an tumoideachas aitheanta go hidirnáisiúnta mar an córas is éifeachtaí chun an dara teanga á mhúineadh. Cruthaítear na coiníollacha i suíomh na scoile a chabhróidh le do pháiste an Ghaeilge a shealbhú go nadúrtha. Seo a leanas na modhanna múinte a úsáidtear chun do pháiste a thumadh sa Ghaeilge.

  • Rannta agus amhráin, scéalta, geatsaíocht agus filíocht.
  • Dráma agus rólaithris
  • Cluichí teanga agus cumarsáide.
  • Cluichí – spórt agus saor-imirt strúchtúrtha.
  • Nathanna cainte agus feidhmeanna teanga a mhúineadh go comthéacsúil.
  • Cumarsáid leis an múinteoir, páistí eile, agus le haíonna go dtí an scoil le Gaeilge.

Eolas teagmhála

Suíomh: Tír An Chóir, Vicarschoral, Tuam, Co. Galway, H54 CC80

Teileafón: (093) 26525

Ríomhphost: oifig@gaelscoiliarfhlatha.com

Uaireanta Scoile:
(Dé Luain go hAoine) Naíonáin: 9am – 1:40pm | R 1-6: 9am – 2:40pm

Active School Flag at Gaelscoil Iarfhlatha

Is tionscnamh scoile uile é an Brat Ghníomhach a bhfuil sé mar aidhm aige go mbeidh Níos Mó Scoileanna Níos Gníomhaí, Níos Minice. Tá na himeachtaí roghnaithe chun rannpháirtíocht, cuimsiú agus spraoi a chur chun cinn.

An Brat Gniomhach - Gaelscoil Iarfhlatha Tuam
An Brat Gniomhach - Gaelscoil Iarfhlatha Tuam
An Brat Gniomhach - Gaelscoil Iarfhlatha Tuam
Corpoideachas

Corpoideachas

Learn More

Gniomhaiocht Coirp

Gníomhaíocht Coirp

Learn More

Comhphairtiocht

Comhpháirtíocht

Learn More

Seachtain Scoile Gniomhai

Seachtain Scoile Gníomhaí

Learn More

Féilire

2023 – 2024

feilire-2023-2024