Fáilte

Gaelscoil Iarfhlatha

TUAIM, CO. NA GAILLIMHE

Glaoigh orainn

Eolas do thuismitheoirí Maidir le Covid

Ár scoil

Gaelscoil Iarfhlatha is an Immersion Education School

Céard is tumoideachas ann?

Is é an tumoideachas an córas sealbhú teanga sa Ghaelscoil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an dalta tumtha agus báite sa Ghaeilge ón gcéad lá sa scoil. Tá an tumoideachas aitheanta go hidirnáisiúnta mar an córas is éifeachtaí chun an dara teanga á mhúineadh. Cruthaítear na coiníollacha i suíomh na scoile a chabhróidh le do pháiste an Ghaeilge a shealbhú go nadúrtha. Seo a leanas na modhanna múinte a úsáidtear chun do pháiste a thumadh sa Ghaeilge.

  • Rannta agus amhráin, scéalta, geatsaíocht agus filíocht.
  • Dráma agus rólaithris
  • Cluichí teanga agus cumarsáide.
  • Cluichí – spórt agus saor-imirt strúchtúrtha.
  • Nathanna cainte agus feidhmeanna teanga a mhúineadh go comthéacsúil.
  • Cumarsáid leis an múinteoir, páistí eile, agus le haíonna go dtí an scoil le Gaeilge.

Eolas teagmhála

Suíomh: Tír An Chóir, Vicarschoral, Tuam, Co. Galway, H54 CC80

Teileafón: (093) 26525

Ríomhphost: oifig@gaelscoiliarfhlatha.com

Uaireanta Scoile:
(Dé Luain go hAoine) Naíonáin: 9am – 1:40pm | R 1-6: 9am – 2:40pm

i

Nuashonruithe

Nuacht & Fógraí

360 VIRTUAL TURAS – Gaelscoil Iarfhlatha

Tabhair cuairt ar ár dTuras Fíorúil 360 nua! Chun cuairt a thabhairt téigh go dtí https://gsiarfhlatha.ie/tour/

Acmhainní do Thuismitheoirí

Tá ár mbeartais scoile agus covid suas ar líne anois. Tá liostaí léitheoireachta na mac léinn suas ar líne freisin. Is féidir leat iad a fheiceáil ag: https://gsiarfhlatha.ie/resources/

Nuashonrú Covid: Rialacha Rianaithe Teagmhála do Scoileanna

Faisnéis do Thuismitheoirí faoi na hathruithe ar rianú teagmhála agus tástála do leanaí idir 3 mhí agus 13 bliana d’aois atá in oideachas Luathfhoghlama agus Cúraim (ELC) agus Oideachas um Chúram Leanaí d’Aois Scoile (SAC) (bunscoil), spóirt agus suíomhanna sóisialta....

Féilire

2023 – 2024

feilire-2023-2024